پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: برقراری موقت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی CABI

عنوان

برقراری موقت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی CABI


با عنایت به برگزاری گارکاه معرفی منابع الکترونیکی CABI در تاریخ دوشنبه 30 آذرماه 1394 ساعت 10 لغایت 12 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، به استحضار می رساند دسترسی موقت به پکیج الکترونیکی ناشر شامل CAB Abstract + Full Texts  و دایره المعارفهای تخصصی کبی در 4 موضوع گیاه پزشکی، علوم دامی و دامپزشکی، شیلات و جنگلداری از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی است: 

http://www.cabdirect.org

تاریخ انتشار

14/09/1394

تصویر خبر

پیوست: