پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: نحوه ی نگارش پایان نامه ( چاپ دورو)

عنوان

نحوه ی نگارش پایان نامه ( چاپ دورو)
به اطلاع می رساند بنا به تصمیمات اخذ شده در شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردیده است جهت صرفه جویی ، پایان نامه ها به صورت دورو چاپ گردد. در آینده ی نزدیک نحوه و دستورالعمل مربوط به آن در وب سایت کتابخانه قرار خواهد گرفت.

تاریخ انتشار

27/08/1394

تصویر خبر

پیوست: