پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: راهنمای آموزشی نحوه اعتبارسنجی نشریات علمی در نمایه های معتبر و تهیه مستندات آنها

عنوان

راهنمای آموزشی نحوه اعتبارسنجی نشریات علمی در نمایه های معتبر و تهیه مستندات آنها
  با توجه به افزایش حجم درخواست­های اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به منظور اعتبارسنجی نشریه ­ها، و به منظور تسریع در انجام درخواست­ها، راهنمای آموزشی نحوه اعتبارسنجی نشریات علمی در نمایه ­های معتبر بین­المللی و ملی و تهیه مستندات آنها توسط بخش علم­ سنجی کتابخانه مرکزی تهیه و تدوین شده و از طریق لینک زیر قابل دسترس است.


قابل ذکر است در صورتیکه هر یک از متقاضیان محترم، طبق راهنمای مذکور، مستندات چاپی مبنی بر نمایه ­شدن نشریات درخواستی خود در نمایه­ های معتبر مذکور در این راهنما را تهیه نموده و به همراه فرم درخواست اعتبارسنجی نشریه، به بخش علم­ سنجی تحویل دهند، موجب تسریع در امر تایید وضعیت اعتبار نشریه خواهد بود. بدیهی است که سعی خواهد شد آن دسته از درخواست هایی که مستندات مربوطه را به طور کامل و صحیح داشته باشند در اولویت بررسی و انجام قرار گیرند.

همچنین با توجه به اینکه اعتبارسنجی هر نشریه، مستلزم جستجوی دقیق آن در نمایه­ های معتبر بین­ المللی و ملی و فهرست­ های نشریات معتبر و نامعتبر وزارتین علوم و بهداشت و استخراج مقادیر شاخص­های مورد نیاز (از قبیل IF، AIF، Q، H-Index و SJR) بوده و فرایندی زمان بر است، لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می­شود، هرگونه درخواست اعتبارسنجی نشریات خود را حداقل 10 روز پیش از موعد مورد نیاز (از قبیل جلسه کمیته­ های مربوط به ارتقای رتبه و ترفیع سالانه) به بخش علم ­سنجی کتابخانه مرکزی تحویل دهند. بدیهی است کارشناسان این بخش نهایت سعی و تلاش خود را به منظور انجام دقیق و سریع درخواست­های رسیده، به ترتیب تاریخ دریافت، مبذول خواهند داشت. همچنین کتابخانه مرکزی آمادگی برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نمایه­ های معتبر و نحوه جستجو و بازیابی شاخص­های اعتبار نشریات (از قبیل ضریب تاثیر (IF) و غیره) در این نمایه ­ها را دارد. اعضای محترم هیات علمی در صورت تمایل می­توانند درخواست مکتوب خود را از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشکده و یا به صورت مستقیم به کتابخانه مرکزی ارسال نمایند.

 در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام درخصوص فرایند اعتبارسنجی نشریات می­توانید با بخش علم سنجی کتابخانه مرکزی به نشانی library@shahed.ac.ir مکاتبه نموده و یا با شماره تلفن های 51214117 (آقای ریاحی) و 51214138 (آقای رمضان نژاد) تماس بگیرید.

 

تاریخ انتشار

20/03/1394

تصویر خبر

پیوست: