پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: فرم جدید درخواست اعتبارسنجی نشریات از بخش علم سنجی کتابخانه مرکزی

عنوان

فرم جدید درخواست اعتبارسنجی نشریات از بخش علم سنجی کتابخانه مرکزی

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می رساند فرم درخواست اعتبارسنجی نشریه از25 مهر 1395 تغییر یافته و فرم جدید از طریق لینک زیر قابل دریافت است. از کلیه کاربران محترم واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی تقاضا می شود از تاریخ مذکور به بعد به منظور دریافت گواهی وضعیت اعتبار نشریه های درخواستی خود از این فرم استفاده نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با شماره های 51214117 - 51214138 تماس حاصل نمایید.


فرم درخواست اعتبارسنجی نشریه  نسخه 25-07-95.docفرم درخواست اعتبارسنجی نشریه نسخه 25-07-95.doc


تاریخ انتشار

26/07/1395

تصویر خبر

پیوست: