پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

Magiran (مگیران)

ورود به پایگاه

ورود به پایگاه

درباره پایگاه

پایگاه اطلاعاتی نشریات داخلی است که دسترسی به اطلاعات کتابشناختی بیش از 1300 نشریه فارسی و انگلیسی زبان داخلی را فراهم می کند. همچنین دسترسی به متن کامل مقالات بیش از 500 نشریه به صورت IP Base برای کاربران دانشگاه شاهد فراهم است.

نوع دسترسی

اشتراک یکساله

راهنمای استفاده

پیوستها

ایجاد شده در 10/04/1433 05:10 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|j.riahi
ویرایش شده در 13/01/1439 10:27 ق.ظ توسط m.shabanian