پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
Adaptive Control
   
 
 
Spring 1393
Instructor: Dr. M.H. Kazemi
Schedule: Monday 13-16
Room: 111 Engineering Faculty
  
 
Course Description:
  
  
​​ابوالفضل شهروئی abolfazl shahrooei
 
Course Outline:
 
  
 1. Introduction  Adapt-1a.pptAdapt-1a.ppt      Adapt-1b.pptAdapt-1b.ppt
 2.  
 3. Parametric Models    Adapt-2.pptAdapt-2.ppt
 4.  
 5. Parameter Estimation   Adapt-3.pptAdapt-3.ppt
 6.  
 7. Model Reference Adaptive Control (MRAC)   Adapt-4.pptAdapt-4.ppt
 8.  
 9. Adaptive Pole Placement Control (APPC)     Adapt-6.pptAdapt-5.ppt
 10.  
 11. Robust Adaptive Control
 12.  
 13. Multiple Model Adaptive Control
 
References:
 
 1. Petros Ioannou and Baris Fidan, Adaptive Control Tutorial, SIAM, 2006
 2.  
 3. Petros Ioannou and J. Sun, Robust Adaptive Control, Prentic-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996; (Also available online at http://www-bcf.usc.edu/~ioannou/RobustAdaptiveBook95pdf/Robust_Adaptive_Control.pdf​)
 4.  
 5. K.J. Asrom and B. Wittenmark, Adaptive Control, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1995.
 6.  
 7. I.Landau and R. Lozano and M. M’Saad and Alireza Karimi, Adaptive Control: Algorithms, Analysis and Applications, 2nd Edition, Springer, 2011​ 
 
Assignments and Projects: 
 
  ​                                You can use these sample models TimeVaryingSeconOrderSystem.slxTimeVaryingSeconOrderSystem.slx   
                                                                                         TimeVaryingSeconOrderSystem.mdlTimeVaryingSeconOrderSystem.mdl  

​Teacher Asistant:
 
Abolfazl Shahrooei          shahrooeia@yahoo.com
 ابوالفضل شهروئی          a.shahrouei@shahed.ac.ir​
 
​​ ابوالفضل شهرویی
Grading:

 • ​Assignments and Projects:          35 %
 • Final Exam:                                 65 %
ابوالفضل شهرویی
Announcements
 • D​ue date of homework 2 is 25/1/1393.​ 

ابوالفضل شهرویی 
 
Usefull Links