پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

طرح های پژوهشی: بررسی اثرات پرتو گاما بر برخی ویژگی های ریختی و سلولی گیاه باقلا

عنوان

بررسی اثرات پرتو گاما بر برخی ویژگی های ریختی و سلولی گیاه باقلا

مجریان

اصغر کامرانی

همکاران

محمد حسین فتوکیان-

کارفرما

 

تاریخ تصویب

19/03/1423

تاریخ خاتمه

19/01/1426

چکیده

 

پیوستها

ایجاد شده در 15/09/1436 08:23 ق.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 15/09/1436 08:23 ق.ظ توسط kamrani