پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

طرح های پژوهشی: مقایسه تشریحی و تکوینی مریستم های اولیه در گیاهان بازدانه و نهاندانه

عنوان

مقایسه تشریحی و تکوینی مریستم های اولیه در گیاهان بازدانه و نهاندانه

مجریان

اصغر کامرانی

همکاران

فایزه قناتی

کارفرما

 

تاریخ تصویب

14/09/1436

تاریخ خاتمه

24/02/1418

چکیده

 

پیوستها

ایجاد شده در 15/09/1436 08:20 ق.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 15/09/1436 08:20 ق.ظ توسط kamrani