پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

پایان نامه ها: بررسی ریز ریخت شناسی و تشریحی برخی گونه های جنس های Dracocephalum و Lallemantia در ایران

عنوان پایان نامه

بررسی ریز ریخت شناسی و تشریحی برخی گونه های جنس های Dracocephalum  و Lallemantia در ایران

نام دانشجو

اکرم رحیمی

اساتید راهنما

دکتر فریده عطار - دکتر اصغر کامرانی

اساتید داور

 

اساتید مشاور

 

تاریخ دفاع

24/03/1435

مقطع

کارشناسی ارشد

چکیده

 

شناسه Iran Doc

 

پیوستها

ایجاد شده در 14/12/1435 12:00 ب.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 14/12/1435 12:00 ب.ظ توسط kamrani