پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی اصغر کامرانی

:

پایان نامه ها: بررسی کمی و کیفی فیتواسترول ها و اسید های چرب آزاد در سه گونه گزنه ایران

عنوان پایان نامه

بررسی کمی و کیفی فیتواسترول ها و اسید های چرب آزاد در سه گونه گزنه ایران

نام دانشجو

فریده شاهمنصوری

اساتید راهنما

دکتر طیبه رجبیان - دکتر مسعود تقی زاده

اساتید داور

 

اساتید مشاور

دکتر اصغر کامرانی

تاریخ دفاع

13/11/1431

مقطع

کارشناسی ارشد

چکیده

 

شناسه Iran Doc

 

پیوستها

ایجاد شده در 14/12/1435 11:54 ق.ظ توسط: kamrani
ویرایش شده در 14/12/1435 11:54 ق.ظ توسط kamrani