پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
Link
تجلیل از دانشجویان ممتاز.JPG
تجلیل از دانشجویان ممتاز
تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز و ساعی135 KB 640 x 480480
تشویق دانشجویان ممتاز  در همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 1396.JPG
تشویق دانشجویان ممتاز در همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 1396
تشویق دانشجویان ممتاز  در همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 13962223 KB 2592 x 19441944
جلسه ستاد شاهد و ایثارگر.JPG
جلسه ستاد شاهد و ایثارگر
جلسه ستاد شاهد دانشگاه در اسفند ماه 95134 KB 640 x 480480
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395.JPG
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395
برگزاری مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور دبیر ستاد شاهد885 KB 1920 x 10801080
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس محترم دانشگاه و ستاد شاهد.jpg
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس محترم دانشگاه و ستاد شاهد
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس محترم دانشگاه1696 KB 3264 x 18361836
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر.jpg
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر1775 KB 3264 x 18361836
مراسم ضیافت افطاری با حضور رئیس و مدیران محترم بنیاد شهید.jpg
مراسم ضیافت افطاری با حضور رئیس و مدیران محترم بنیاد شهید
مراسم ضیافت افطاری با حضور رئیس و مدیران محترم بنیاد شهید و وزارت بهداشت1767 KB 3264 x 18361836
مراسم ضیافت افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر.jpg
مراسم ضیافت افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم ضیافت افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر1675 KB 3264 x 18361836
نشست اساتید مشاور و راهنما با دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر سال  96در همایش.JPG
نشست اساتید مشاور و راهنما با دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر سال 96در همایش
نشست اساتید مشاور و راهنما با دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر سال  96در همایش2143 KB 2592 x 19441944
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود  سال 1395.JPG
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 1395
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود4174 KB 5184 x 34563456
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 1396.JPG
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 1396
همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال 13962178 KB 2592 x 19441944