پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
4- واحد کارپرداز

1.       مسئول خرید وسایل و ملزومات لازم برای سازمان یا موسسه مربوط.

2.       استعلام بهای اجناس قبل از خرید، دریافت درخواستهای خرید از مقام مافوق و اخذ صورت حساب مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

3.       تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسهای مربوطه.

4.       استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه .

5.       بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .

6.       گزینش وانتخاب کالای مرغوب واستاندارد برای خریداری .

7.       تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .

8.       فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده .

9.       تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده ویاواحد درخواست کننده و دریافت رسید .

10.    تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید .

11.    دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست .

12.    تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور .

13.    ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواه گردان .

14.    تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال .

15.    تهیه گزارش های لازم .

16.    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

17.    جهت خرید اجناس با کیفیت بالا و با نازلترین قیمت وجود این شغـــل در هر سازمان ضروری است.

18.    دریافت لیست ملزومات مورد نیاز از اداره یا موسسه ذیربط و مراجعـــــه به فروشگاههای مورد نظر جهت استعلام قیمتها، پیدا کردن اجناس مورد نظـــر با مناسبترین قیمت و خرید آن و تحویل به اداره مربوط.

19.    اجرای برنامه ها، طرحها؛ آئین نامه ها ودستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه

20.    انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب

21.    تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه مرتبط به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

22.    پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن

23.    هزینه کرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارت

24.    اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات

25.    تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر

26.    همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

27.    پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی ونهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

28.    جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی

29.    برگزاری مراسم مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز

30.    ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت بهبود عملکرد و رفع نواقص

31.    حضور در جلسات امتحان برحسب درخواست دانشجویان

32.    همکاری با سایر نیروهای ستاد در برگزاری برنامه ها و مناسبت های  گوناگون و غیره​