پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

1.         واحد فرهنگی و رفاهی

 کارشناس واحد فرهنگی و رفاهی یک نفر از کارشناسان دارای سابقه در امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه می باشد که به انجام وظایف محوله زیر، تحت نظر مدير امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

1.       اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی

2.       ایجاد بانک اطلاعاتی جامع وضعیت فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفکیک.

3.       همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و وزارت علوم جهت اجرای برنامه های مصوب.

4.       برگزاری مراسم، جشنواره ها، سمینارها، گردهمایی ها، مسابقات و ... در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تشویق دانشجویان ممتاز کشوری.

5.       برگزاری اردوهای زیارتی، تفریحی، فرهنگی.

6.       راه اندازی و تقویت کانون های علمی- فرهنگی ایثار.

7.       تهیه و تنظیم تقویم سالانه فعالیت های فرهنگی و رفاهی.

8.       پیگیری مسایل معیشتی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

9.       ایجاد سیستم های مناسب برای جذب دانشجویان و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی.

10.    تدارک برنامه های دیدار از خانواده های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.

11.    ایجاد نمایشگاههای مختلف در مناسبت های گوناگون و ...

12.    تهیه نشریه و ویژه نامه با توجه به مناسبتهای مختلف.

13.    ارتباط مستمر با مسئولین پیگیری امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

14.    نظارت و ارزیابی وضعیت فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه طرح و برنامه های مناسب.

15.    توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر با انجام مشاوره لازم

16.    برگزاری کارگاه های فرهنگی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

17.    پیگیری طرح استاد مشاور در مراکز استانی و انجام مشاوره تحصیلی با دانشجویان.

18.    تهیه و تنظیم تقویم سالانه فعالیت های فرهنگی و رفاهی.

19.    همکاری در برگزاری همایش جدیدالورودها

20.    دیدار با خانواده دانشجویان در (ماه بهمن) و بر حسب نیاز دانشجو در طول سال

21.    برنامه ریزی لازم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

22.    برگزاری مسابقات فرهنگی بین دانشجویان شاهد و ایثارگر

23.    پیگیری و تهیه لیست دانشجویان دارای خوابگاه جهت اقدامات بعدی

24.    پیگیری مسایل معیشتی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

25.    همکاری با سایر نیروهای ستاد در برگزاری برنامه ها و مناسبت های  گوناگون و غیره​