پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​آقای فردین مصطفائی فر
​کارشناس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​021-51215213 مصطفائی.jpg

​خانم منیره اعظم تبرایی ​کارشناس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ​021-51215214 untitled.JPG

  

1.        اداره آموزش و پژوهش

اداره آموزش و پژوهش دارای دو نفر کارشناس با تجربه است. رئیس اداره آموزش و پژوهش یکی از کارشناسان با تجربه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد که وظایف زیر را تحت نظر مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بعهده دارند:

1.        تهیه بانک اطلاعات علمی و پژوهشی دانشجویان، شاهد و ایثارگر به تفکیک.

2.        پیگیری مشکلات خاص آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

3.        ارتباط با اداره آموزش وزارت علوم و بنیاد شهید جهت اجرای طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان.

4.        نظارت بر انعقاد قراردادهای لازم با مدرسین کلاسهای تقویتی.

5.        برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

6.         نظارت بر حسن اجرای کلاس های تقویتی.

7.        برنامه ریزی، نظارت، تحلیل و ارزیابی روند برگزاری و تشکیل کلاس های آموزشی از قبیل کامپیوتر، زبان و ....

8.        پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر.

9.        نظارت بر روند تحصیلی و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

10.     ارتباط مستمر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

11.     تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و سالانه در قالب های تعیین شده از سوی وزارتین

12.     ارزیابی، نظارت و تحلیل کارشناسی فعالیت­های عملکردی آموزش بمنظور تقویت نقاط قوت و رفع نواقص عملکردی

13.     بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان، تکمیل فرمهای گزارش تحصیلی و ارسال فرمها به وزارتخانه و بنیاد شهید

14.     تهیه خلاصه وضعیت از پرونده­های مطروحه در کمیسیون موارد خاص ـ کمیته منتخب شورای آموزشی ـ کمیته نقل و انتقال و کمیته منتخب ستاد شاهد

15.     شرکت در جلسات کمیته منتخب ستاد جهت ارائه گزارش پرونده های مطرح شده

16.     بررسی و نظارت مستمر بر عملکرد و انتخاب استاد مشاور و راهنمای دانشجویان شاهد و ... ارتباط با اساتید

17.     برگزاری و شرکت در جلسات مستمر دو هفته ای  اساتید مشاور با دانشجویان و ارایه گزارش مکتوب به دبیر ستاد

18.     بررسی کارنامه دانشجویان به منظور رفع مشکلات آموزشی

19.     آگاهی و علم کافی به کلیه آیین نامه مرتبط با گروه آموزشی

20.     اجرای مفاد آیین نامه درخصوص دانشجویان جامعه هدف

21.     ثبت نام و مشاوره با دانشجویان جدیدالورود در روز ثبت نام

22.     برگزاری کارگاههای آموزشی ـ روانشناسی

23.     مشاوره بر حسب نیاز دانشجویان ـ خانوادگی ـ تحصیلی و ...

24.     تماس مستمر با والدین دانشجویان دارای مشکل

25.     همکاری در برگزاری جلسات ستاد شاهد و شرکت در جلسه

26.     تهیه گزارشهای ارائه شده در جلسات ستاد و تهیه و تنظیم برنامه سالانه فعالیت های اموزشی

27.     برقراری ارتباط بر حسب نیاز با واحد مشاوره ـ امور خوابگاه ـ معاونت آموزشی و دانشجویی و اداره کل آموزش و ... جهت پیگیری مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد

28.     فعالیت در برگزاری وشرکت در اردوهای زیارتی، یکروزه

29.     معرفی دانشجویان ممتاز، ارتقاء معدل وپذیرفته شدگان  در مقاطع بالاتر برای تشویق

30.     پیگیری پرونده­های کمیسیون پزشکی درخصوص دانشجویان شاهد

31.     پاسخگویی به مکاتبات ارسالی از وزارتین ـ بنیاد شهید و نامه­های داخلی دانشگاه و.....

32.     شرکت در جلسات و کار گاه های آموزشی بنیاد  و وزارتین بر حسب نیاز

33.     توجه خاص به دانشجویان در معرفی خطر از نظر افت تحصیلی و برگزاری کلاسهای تقویتی و درسی برای دانشجویان

34.     تشکیل پرونده و بایگانی نامه های آموزشی و  غیره  دانشجویان

35.     تهیه و پیش نویس نامه های اداری مرتبط

36.     پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی دانشجویان و خانواده آنان.

37.     اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق ارسال پیامک

38.     همکاری با سایر نیروهای ستاد در برگزاری برنامه ها و مناسبت های  گوناگون و غیره​