پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر 98/2/18

عنوان

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر 98/2/18

​مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 مصادف با دومین روز ماه مبارک رمضان با حضور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر کل ایثارگران وزارت بهداشت، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، رئیس اداره آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیر امور دانشجویی و جمعی از همکاران این اداره کل در محل مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد برگزار گردید.

تاریخ انتشار

05/10/2019

تصویر خبر

پیوست: