پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: تجلیل از همکاران جانباز در روز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 21 فروردین 98

عنوان

تجلیل از همکاران جانباز در روز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 21 فروردین 98

​جانباز زخمی ترین غزل دیوان عشق است که در فضای ایثار منتشر می شود.

با فرار رسیدن میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز اداره شاهد و ایثارگر با همکاری اداره رفاه با حضور در محل خدمت همکاران جانباز در دانشگاه از مجاهدت و دلیری آنها قدردانی بعمل آوردند.

تاریخ انتشار

04/21/2019

تصویر خبر

پیوست: