پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان شاهد و ایثارگران (خواهران) به پارک ارم

عنوان

برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان شاهد و ایثارگران (خواهران) به پارک ارم

​اردوی یکروزه دانشجویان شاهد و ایثارگران (خواهران) به پارک ارم مورخ 97/2/26 با حضور جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر از سوی این اداره کل برگزار گردید.

تاریخ انتشار

05/27/2018

تصویر خبر

پیوست: