پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر

عنوان

مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر

مراسم افطاری دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 مصادف با هفتمین روز ماه مبارک رمضان با حضور معاونت پژوهش و فناوری، مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و جمعی از همکاران این اداره کل در محل مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد برگزار گردید.

تاریخ انتشار

05/27/2018

تصویر خبر

پیوست: