پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: نشست صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگرساکن خوابگاه دمشق با مدیر کل امور ایثارگران در هفته خوابگاهها (برادران)

عنوان

نشست صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگرساکن خوابگاه دمشق با مدیر کل امور ایثارگران در هفته خوابگاهها (برادران)

​جلسه ای به مناسبت هفته خوابگاهها عصر روز سه شنبه مورخ 97/2/25 با حضور آقای دکتر امیدی و جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه دمشق برگزار گردید. در این نشست دانشجویان با بیان نقطه نظرات و مشکلات خود درخصوص مسائل آموزشی رفاهی و ... پرداختند و از رهنمونهای آقای دکتر امیدی بهره مند گردید.

تاریخ انتشار

05/15/2018

تصویر خبر

پیوست: