پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

News: نشست صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با مدیر کل امور ایثارگران در هفته خوابگاهها (خواهران)

عنوان

نشست صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با مدیر کل امور ایثارگران در هفته خوابگاهها (خواهران)

​نشست صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و همکاران این اداره کل در روز  دوشنبه مورخ 97/2/24 ساکن خوابگاه شهید آوینی در محل دفتر ریاست دانشگاه اتاق شورا برگزار گردید.در این جلسه دانشجویان با بیان نقطه نظرات، برنامه افکاری و رفاهی و مشکلات خود پرداختند و در این راستا از رهنمونهای آقای دکتر امیدی بهره مند گردیدند.

تاریخ انتشار

05/15/2018

تصویر خبر

پیوست: