پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

خبر و اطلاعیه: اعلام اسامی برندگان مسابقه های برگزار شده در اردوی مشهد

تصویر

 

عنوان

اعلام اسامی برندگان مسابقه های برگزار شده در اردوی مشهد

شرح خبر

                    اسامیبرندگان مسابقه اردوی مشهد

 دراردوی مشهد مقدس دردوگروه خواهران (11/9الی91/11/12) و برادران (11/24الی91/11/27) مسابقه آن روزها ویژه روزهای انقلاب وعهد با امام رضا (ع) برگزار شد و دانشجویان ذیل نمره برتر کسب نمودند .ضمن تبریک به دانشجویان ذیل برای دریافت جایزه می توانند تا روز چهارشنبه 91/12/09 به ستاد شاهد مراجعه نمایند.

مسابقه عهدنامه                                                 مسابقه آن روزها
آزاده دلشاد رشته علوم تربیتی                              فاطمه جنتی  رشته  علوم سیاسی    
زهرا فاضل رشته مهندسی برق                          زهرا طالبی خاکیانی رشته فلسفه

فاطمه ارباب پوری رشته پزشکی                       زهرا ملکی رشته م کامپیوتر                                

محمدامین خنجری رشته مهندسی برق               آزاده لاله کانی رشته مهندسی کشاورزی   
محمد صادق زندیه رشته حقوق                           علی کوهی فرد  رشته پزشکی
ایمان کوچری  رشته پزشکی                            سیدمحمد جواد فاطمی نیا رشته م برق               
                                                                        رضا بازگیر رشته کارشناسی ارشدم برق   

تاریخ انتشار

12/04/1434

پیوستها

ایجاد شده در 17/06/1434 12:29 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish
ویرایش شده در 27/06/1434 12:53 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|a.darvish