پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

Introduction: انتصاب خانم دکتر زهرا کیاسالاری به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

عنوان

انتصاب خانم دکتر زهرا کیاسالاری به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

طی حکمی از سوی آقای دکتر ثقفی، رئیس محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر زهرا کیاسالاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام امور محوله آنگونه که مورد رضایت حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.​

تاریخ انتشار

03/04/2012

تصویر خبر

پیوست: