پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر

:

Introduction: انتصاب خانم دکتر سکینه مویدمحسنی به عنوان رئیس دومین کنگره دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی پزشکی

عنوان

انتصاب خانم دکتر سکینه مویدمحسنی به عنوان رئیس دومین کنگره دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ثقفی، رئیس محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر سکینه مویدمحسنی به عنوان رئیس دومین کنگره دانشجویان کمیته های تحقیقات پزشکی​ شبکه همکار منطقه تهران منصوب شدند.

در بخشی از  این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و استمداد از همفکری و همیاری کلیه افراد صاحبنظر و متعهد در برگزاری مطلوب این کنگره آن گونه که مورد رضای خداوند منان و در خور نام مقدس شاهد است موفق و پیروز باشید.

تاریخ انتشار

03/04/2012

تصویر خبر

پیوست: