پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

سعید سید حسینی

:

چگونگی استفاده از این کتابخانه

چگونه از این کتابخانه ویکی استفاده کرد
می توانید از این کتابخانه Wiki برای به اشتراک گذاری اطلاعات، ایده های بکر، همکاری با تیم درباره طراحی، ایجاد راهنمای دستورالعمل، ایجاد دائره المعارف دانش یا فقط نوشتن اطلاعات روزانه به قالبی که به آسانی قابل تغییر و دسترسی باشد، استفاده کنید.

ویرایش صفحات
جهت ویرایش این صفحه آیکون ویرایش صفحه در بالای این صفحه را کلیک کنید.جهت مشاهده همه عملیات در دسترس به نوار صفحه مراجعه کنید. هنگام ویرایش شما می توانید متن، تصویر و جدول به صفحه بیافزایید. جهت توقف ویرایش دکمه ذخیرهرا در بالای صفحه کلیک کنید. اگر مادام ویرایش از صفحه خارج شوید به شما جهت ذخیره سازی یادآوری خواهد شد.

ایجاد پیوند های ویکی
با قرار دادن نام صفحه در دو کروشه می توانید به این صفحه در این مجموعه Wiki پیوند کنید. وقتی تایپ می کنید [[ ، Wiki نام صفحاتی را که با آنچه شما تایپ کرده اید شروع می شود، پیشنهاد می دهد. شما می توانید یکی از این صفحات را با استفاده از کلیدهای جهتی یا موس انتخاب کنید و یا اینکه یک نام جدید تایپ کنید. اگر نام جدید تایپ کنید، یک پیوند به صفحه ای که هنوز ایجاد نشده است، ایجاد می شود. پیوند ها با تایپ ]] به پایان می رسند. اگر می خواهید به صفحه ای در یک زیرپوشه یا یک آیتم در یک لیست دیگر پیوند کنید، می توانید تب را بفشارید تا آیتم پیشنهاد شده انتخاب شده به پیوند شما اضافه شود بدون این که پیوند بسته شود.

در SharePoint می توان پیوند هایی برای گزینه های متعدد و نه فقط صفحه ایجاد کرد. برخی نمونه های این پیوند ها:
[[سگ ها]] : یک پیوند به صفحه ای به نام سگ ها در همان پوشه.
[[حیوانات/سگ ها]] : یک پیوند به صفحه ای به نام سگ ها در یک زیرپوشهی به نام حیوانات.
[[فهرست:اعلانات/خوش آمدید]]: یک پیوند به آیتمی به نام خوش آمدید در لیست اعلانات روی این سایت.

برای ایجاد یک پیوند به یک صفحه و داشتن متن نمایشی پیوند متفاوت با نام صفحه، یک کاراکتر نوار ای (|) را بعد از نام صفحه بنویسید، و سپس متن نمایشس را بنویسید. به عنوان مثال، [[خانه|صفحه خانگی]] را برای ایجاد پیوند مرتبط با صفحه خانگی که به نام صفحه خانگی اشاره می کند، را تایپ کنید

برای نمایش دو پرانتز باز یا بسته در صفحه بدون ایجاد كردن لینك، قبل از پرانتزها بك اسلش بگذارید. برای مثال \[[ یا \]]

ایجاد صفحات
در كتابخانه wiki به دو روش می توان صفحه جدید ایجاد كرد:
  1. ایجاد پیوند صفحه ای که موجود نیست. با کلیک روی آن، صفحه را بسازید.:
    توصیه می شود از همین روش استفاده شود زیرا یافتن صفحه زمانی كه به شكل لینك از صفحه دیگر مشخص شده باشد، ساده تر است. لینك صفحاتی كه موجود نیست با نقطه چین نشان داده شده است.

  2. ایجاد صفحه ای که به هیچ صفحه دیگری پیوند ندارد:
    از منوی عملیات سایت گزینه صفحه جدیدرا کلیک کنید.. از شما نام را درخواست خواهد کرد سپس صفحه را در این کتابخانه ویکی خواهد ساخت.

مدیریت کتابخانه ویکی شما
شما می تواند صفحات موجود در کتابخانه ویکی را با کلیک بر گزینه مشاهده همه صفحات در نوار صفحه در هر صفحه ای از کتابخانه ویکی را مدیریت کنید.

بازیابی صفحات
اگر مایلدب نگارش قبلی صفحات را بازیابی کنید روی نگارش های قبلی را از نوار صفحه در بالای صفحه کلیک نمایید. شما می توانید روی نگارش دلخواه کلیک کنید و در نمای اجرای سریع صفحه را طوری که در ان تاریخ بوده مشاهده کنید. اگر مال بودید صفحه را به آن نگارش بازنشانید روی آن کلیک نموده و گزینه بازنشانی این نگارش را کلیک نمایید.

نمایش پیوند های ورودی
جهت نمایش فهرست صفحاتی که به این صفحه پیوند داده اند روی صفحات ورودی در بالای صفحه کلیک نمایید. .


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از Microsoft SharePoint Foundation با کتابخانه ها، در هر صفحه از Microsoft SharePoint Foundation، بر گزینه راهنمایی کلیک کنید.