پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

مصطفی مسعودیان خوزانی

:

اعلانات: شروع کردن با Microsoft SharePoint Foundation!

عنوان

شروع کردن با Microsoft SharePoint Foundation!

متن

Microsoft SharePoint Foundation به شما جهت فعال بودن بیشتر روی ارتباط با مردم ، اطلاعات ، و اسناد کمک می کند. برای اطلاعات چگونگی شروع ، به کمک توجه کنید.

تاریخ انقضاء

1397/07/29

پیوستها

ایجاد شده در 1397/07/29 11:45 ق.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 1397/07/29 11:45 ق.ظ توسط مدیر سایت