پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

مصطفی قاضی زاده

:

اعلانات: شروع کردن با Microsoft SharePoint Foundation!

عنوان

شروع کردن با Microsoft SharePoint Foundation!

متن

Microsoft SharePoint Foundation به شما جهت فعال بودن بیشتر روی ارتباط با مردم ، اطلاعات ، و اسناد کمک می کند. برای اطلاعات چگونگی شروع ، به کمک توجه کنید.

تاریخ انقضاء

11/02/1440

پیوستها

ایجاد شده در 11/02/1440 11:42 ق.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 11/02/1440 11:42 ق.ظ توسط مدیر سایت