پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پرتال دانشکده علوم انسانی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

ابلاغیه ابلاغیه    66 8 سال پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  0 4 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  329 2 ماه قبل
سند سند    0 2 سال پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  1 4 سال پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  60 5 هفته پیش
فرم فرم    1 10 سال پیش
فرم ها و آئین نامه آموزشی فرم ها و آئین نامه آموزشی    4 10 سال پیش
فرم ها و آئین نامه ها فرم ها و آئین نامه ها    1 10 سال پیش
فرم های آ فرم های آ    0 10 سال پیش
فرم های دانشجویان کارشناسی فرم های دانشجویان کارشناسی    30 5 ماه قبل
فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری    33 7 روز پیش
گزارش صورتجلسات دفاع و ابلاغیه اساتید گزارش صورتجلسات دفاع و ابلاغیه اساتید    0 9 سال پیش