پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​ 
زمانیها.JPG
معاون پژوهش و فن آوری دانشکده علوم انسانی
 
 
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی ​مرتبه علمی
​تماس 
 
 
حسین
 
زمانیها

 دکترای فلسفه اسلامی

( حکمت متعالیه)

استادیار
 
​تلفن :
02151212405 
پست الکترونیکی :