پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​
 
 کارشناس IT​​

image_2022-08-13_121206459.pngمهندس رامین تقی‌پور
 
 
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
رامین 
تقی پور کارشناس ارشد  - طراحی شبکه‌های کامپیوتری 02151212431
 
taghipour@shahed.ac.ir
 
  

 

فعالیت‌ها: 

* مدیریت و نگهداری سیستمهای رایانه ای *
*مدیریت و نگهداری شبکه های کابلی و wireless*
*آماده نگه داشتن سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود در دانشکده*
 *نظارت بر نحوه استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای موجود دانشکده*
 *همکاری با اساتید و دانشجویان در جهت استفاده مطلوب از سیستمها*
 *پیگیری امور مربوط به تعمیر و به روز نگهداشتن سیستمها*
*پیش بینی و بر آورد های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشکده*
​ ​ ​ ​