پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
کارمندان دانشکده علوم انسانی
 
 
​​
نام​ نام خانوادگی​ سمت​ گروه های آموزشی

         ​  پست الکترونیک      تلفن​
محمدرضا ​ ​آسایش مسئول د​فتر ریاست دانشکده ریاست دانشکده​ 02151212400
فاکس: 02151212401​
محمد رضا​ فریدی​ معاون پشتیبانی و منابع انسانی​ ​معاونت دانشکده 02151212402​

کارشناسان آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی 
(کارشناسی و ارشد)​​
مهدیه السادات  خاتمی کارشناس آموزش ​​کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دکترای رشته روان شناسی بالینی
کارشناسی ارشد جامع​​ه شناسی انقلاب اسلامی
دکترای مطالغات سیاسی انقلاب اسلامی
کارشناسی ارشد ادبیات پایداری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
​m.khatami@shahed.ac.ir​ 02151212426
حسن ​ محمودی​ مسئول  آموزش دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارسد علوم تربیتی با کرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی 
کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض
کارشناسی رشته علوم تربیتی​
​02151212419
محمدرضا ​ قناعت​ کارشناس​ آموزش کارشناسی  ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق
کارشناسی ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کارشناسی تربیت بدنی
​m.ghanatkon@shahed.ac.ir ​02151212418
​​​
کار​شناسان مقطع ک​ارشناسی​
فاطمه ​ ارزنده​ کارشناس آموزش​ کارشناسی علوم  تربیتی
​f.arzandeh@shahed.ac.ir 02151212473
اعظم السادات  نصیری کارشناس آموزش ​کارشناسی فقه و حقوق
کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث
​a.nasiri@shahed.ac.ir 02151212434
کبری شیخ محمدی  مسئول فارغ التحصیلان​ - کارشناسی کارشناسی رشته روان شناسی​ ​k.sheikh@shahed.ac.ir​ 021512124272
​​مصطفی
مرادی کارشناس آموزش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
m.moradi@shahed.ac.ir 02151212421
علیرضا​ خانی پور​ کارشناس آموزش​ کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
کارشناس مدیریت بازرگانی
​a.khanipour@shahed.ac.ir 021512124375
آمنه​ زیادی​ کارشناس آموزش​ کارشناسی رشته حقوق​
تربیت بدنی عمومی​
کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی​
کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
a.ziadi@shahed.ac.ir​ 02151212423​
علی اکبر ​ ​عطایی فر حسابدار امور اداری ​حسابداری
02151212428​
رامین تقی پور کارشناس کامپیوتر​ ​​فناوری اطلاعات​​ ​taghipour@shahed.ac.ir 02151212431​
امین​ کبودی​ کارشناس امور فرهنگی​ و دانشجویی امور فرهنگی 02151212429​
حسین تقی بیگی مسئول امور عمومی​ امور عمومی​​ 02151212430​
قدسیه کریمی مسئول دفتر معاونت آموزشی معاونت آموزشی​ 02151212403
​حبیب  ایلکا​ مسئول بایگانی آموزش​ بایگانی آموزش​​ ​02151212432
زهره مهدوی اصل کارشناس پژوهش​ مسئول امور پایان نامه رشته های ​: دکترای مطالعات سیاسی، تعلیم تربیت اسلامی،   کارشناسی ارشد:  علوم تربیتی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی.....    humanities_research@shahed.ac.i​r ​02151212437
محمد رضا​ حشمتی​ کارشناس پژوهش​ مسئول امور پایان نامه رشته های : جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و کلام اسلامی، مدیریت دولتی و بازرگانی، فیزیولوژی ورزشی 02151212425
فاطمه ​ باقری​ کارشناس پژوهش​ مسئول امور پایان نامه رشته های :  علوم قرآن و حدیث، حقوق، فقه و حقوق اسلامی، مدیریت صنعتی​، اذبیات پایداری، علم اطلاعات  ​02151212442