پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
کارمندان دانشکده علوم انسانی
 
 
​​
نام​ نام خانوادگی​ سمت​
محمدرضا 
آسایش ​مسئول د​فتر ریاست دانشکده ریاست دانشکده Asayesh.jpg

​غلامرضا ​احسانی ​​امور اداری دبیرخانه​​ ehsani.jpg​​
​رامین تقی‌پور ​​مهندس شبکه IT​​​​​​​ ​​
محمد رضا ​حشمتی کارشناس پژوهش پژوهشی heshmati.jpg
زهره مهدوی ​اصل کارشناس ​پژوهش مسئول امور پایان نامه رشته های ​: دکترای مطالعات سیاسی، تعلیم تربیت اسلامی،   کارشناسی ارشد:  علوم تربیتی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی.....
ثریا​ لطفی​ کارشناس ​پژوهش پژوهشی
شکرالله​ یوسفی​ کارپرداز​ ​​کارپرداز​

کارکنان آموزش 
مهدیه سادات  خاتمی کارشناس آموزش ​​کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دکترای رشته روان شناسی بالینی
کارشناسی ارشد ادبیات پایداری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد جامعه شناسی 
کارشناسی ارشد دانش اجتماعی امور مسلمین
​​
حسن ​ محمودی​ مسئول  آموزش مسئول آموزش​​
محمدرضا ​ قناعت​ کارشناس​ آموزش کارشناسی  ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق
کارشناسی ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
​زهرا  ​شیرزاد کارشناس آموزش​

کارشناسی علم اطلاعات و دانش​ شناسی​
کارشناسی مدیریت صنعتی 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت دولتی​

​مریم  فدوی​ کارشناس آموزش​ ​کارشناسی حقوق
کارشناسی روانشناسی​
فاطمه ​ ارزنده​ کارشناس آموزش​ کارشناسی علوم  تربیتی
کارشناسی مددکاری و پژوهشگری و جامعه شناسی
کارشناسی علوم سیاسی

اعظم السادات  نصیری کارشناس آموزش ​کارشناسی فقه و حقوق
کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

آمنه​ زیادی​ کارشناس آموزش​ کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دولتی​

کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب
کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی
دکترای مطالعات سیاسی
​​​آرزو باقرنیا​ کارشناس آموزش​​ کارشناسی تربیت بدنی (عمومی و امور کلاسها)
علی اکبر ​ ​عطایی فر حسابدار امور اداری ​​حسابداری
ataeiFar.jpg

محسن​ بهرامی​ کارشناس امور فرهنگی​ و دانشجویی امور فرهنگی
حسین تقی بیگی مسئول امور عمومی​ امور عمومی​​ taghiBeigi.jpg
قدسیه کریمی مسئول دفتر معاونت آموزشی معاونت آموزشی​
​حبیب  ایلکا​ مسئول بایگانی آموزش​ بایگانی آموزش​​
​امید ​عبدیان حسابدار امور اداری حسابداری