پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​
112.jpg 
 
کارشناس پژوهش دانشکده علوم انسانی
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
محمد رضا
حشمتی کارشناس  ارشد- جامعه شناسی 02151212425
rezaheshmati@gmail.com 
 

 
وظایف:
*امور مربوط به پژوهانه اساتید
* امور جاری معاونت
* امور مربوط به طرح های تحقیقاتی اساتید
* امور مربوط به کار های پژوهشی اساتید