پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

​​​​ 

اسدی.JPG​ 
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی ​مرتبه علمی
​تماس 
سعید

اسدی

دکترای فناوری اطلاعات - شبکه جهانی

دانشیار
02151212404
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ​