پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​​​
گروه : حقوق
 
نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر سیامک کرمزاده
کرم زاده0001.JPG


 

اعضای هیئت علمی 
  ​ ​ ​
   نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی ​مرتبه علمی ​عکس ​c.v ​تماس با استاد
 
 عبدالعلی 
 
توجهی​​ 
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی 
دانشیار ThumbFromID.jpg سوابق پژوهشی​
پست الکترونیکی :
تلفن: 02151212400
 
 
​ستار 
 زرکلام
دکترای حقوق خصوصی 
 
استادیار 
ستار.jpg
سوابق پژوهشی​
 
پست الکترونیکی :
تلفن: 02151212463
 
 
 محمدرضا 
فلاح 
دکترای قوق خصوصی
 استادیار

فلاح.JPG
سوابق پژوهشی​
 
پست الکترونیکی :
تلقن: 02151212464
 
 
سیدمحسن 
سادات اخوی 
دکترای حقوق خصوصی
 استادیار
                                                                                 
سادات.jpg

سوابق پژوهشی
سیامک​ کرم زاده​ دکترای حقوق بین الملل​ استادیار​
کرم زاده0001.JPG
سوابق پژوهشی​ پست الکترونیک:
تلفن: 02151212461​

​مجتبی  فرح بخش​ دکترای حقوق جزا و جرم شناسی​ استادیار​                                                فرح بخش.JPG                                                                                         

سوابق پژوهشی             

حامد​ کرمی​ دکترای حقوق عمومی​ استادیار​ IMG_20181006_150556_803 (2).jpg سوابق پژوهشی​ پست الکترونیک:
تلفن: 02151212409
​ابوالقاسم خدادی​ دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار​ خدادی.JPG سوابق پژوهشی                                                                                    
تلفن: 02151212462


سیدرضا​ ​احسان پور دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی​ استادیار​ احسان پور.JPG
سوابق پژوهشی​ پست اکترونیک:
تلفن: 02151212483​

حسین ​ عبدالهی​ دکترای حقوق عمومی​ استادیار​ عبدالهی.JPG سوابق پژوهشی​​ پست الکترونیک:
تلفن:  02151212483​

 
 


 
رشته ها و مقاطع تحصیلی :
 
​رشته مقطع گرایش​ کارشناس                            تلفن   
حقوق
 کارشناسی 
  -------
خانم آمنه زیادی            02151212423      
 
 
 جقوق 
 
کارشناسی ارشد 
خصوصی خانم مهدیه السادات خاتمی         02151212426 
 
 
 
 
 
 
تماس با گروه :
 
تماس با مدیر گروه :
 
 
تماس با کارشناس گروه : ​