پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
 

 
مسئول امور اداری، دبیرخانه و انبارداری
دانشکده علوم انسانی
احسانی.JPG
آقای غلامعلی احسانی
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
غلامعلی
احسانی دیپلم 02151212427
---------- 
 

 
وظایف:
 * انجام امور اداری
* جمع داری
*  ارسال و دریافت نامه های اداری
* انبارداری