پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​
 
 
 
حسابدار دانشکده علوم انسانی 
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی تلفن ​پست الکترونیکی
 
پیمان
واخده کارشناسی ارشد حسابداری 02151212428
 
 علی اکبر
عطایی فر کارشناسی ارشد مدیرت اموزشی 02151212428