پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(12)
HS Javadi. H, M A, H E
  
202J. sci. Teacher Training University 3 (3), 10
R Hosseinkhani, SH Haj Seyyed Javadi
  
2012International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) 9 (2)
M Javanbakht, H Erfani, HHS Javadi, P Daneshjoo
  
2014Security and Communication Networks
S Nourossana, H Erfani, HHS Javadi, AM Rahmani
  
2012International Journal on Artificial Intelligence Tools 21 (01)
N Masaeli, HHS Javadi, E Noori
  
2013Wireless personal communications 72 (4), 2721-2740
H Shirgahi, M Mohsenzadeh, SHHS Javadi
  
2013Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 25 (1), 139-146
SM Tofighy, RG Raj, S Javadi, H Haj
  
2013Malaysian Journal of Computer Science 26 (1)
S Ghalandarzadeh, HS Javadi, M Khoramdel
  
2010Ukrainian Mathematical Journal, 1-5
S Ghalandarzadeh, HHS Javadi, M Khoramdel, MS Fard
  
2010Bull. Korean Math. Soc 47 (5), 883-888
Y Tavakoli, HHS Javadi, S Adabi
  
2008International Journal of Computer Science and Network Security 8 (7), 119-123
E Hashemi, A Moussavi, HHS Javadi
  
2003Bulletin of the Iranian Mathematical Society 29 (2), 65-86
A Moussavi, H Haj Seyyed Javadi, E Hashemi
  
2005Communications in Algebra® 33 (7), 2115-2129
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "پایان نامه ها" وجود ندارد.
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "طرح های پژوهشی" وجود ندارد.
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "کتاب" وجود ندارد.