پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(40)
H.R. Hassani , D. Mirshekar
  
1992Review of Progress in Quantitative NDE
H.R. Hassani , D. Mirshekar
  
1992IEE  Proceeding part H,  Microwaves, Antennas and Propagation
H.R. Hassani , D. Mirshekar
  
1994IEEE Trans.  A & P
H.R. Hassani , D. Mirshekar
  
1995IEE  Proceeding part H,  Microwaves, Antennas and Propagation
D. Mirshekar,  H.G. Akhavan &  H.R. Hassani
  
1997Journal of  Nondestructive Testing and Evaluation
H.R. Hassani and M. Jahanbakht
  
2005مجله ریاضیات کاربردی  دانشگاه آزاد
Mirzapour, H.R. Hassani
  
2006IET Electronics Letters
R. D. Heydari,  H.R. Hassani, A.Mallahzade
  
2008Progress in Electromagnetic Research, PIER
A. Mallahzade , A. Dastranj , H. R. Hassani
  
2008Progress in Electromagnetic-PIERB
S. Kazemi, H.R. Hassani , G.Dadashzade ,F. Geran
  
2008Progress in Electromagnetic Research-PIERB
M. Abaspour, H.R. Hassani
  
2008Progress in Electromagnetic Research-PIERL
R. Dehdasht-Heydari, H. R. Hassani, A. R. Mallahzadeh
  
2008Progress In Electromagnetic Research,  PIER
H. R. Hassani &   M. Jahanbakht
  
2008Progress In Electromagnetic Research-PIERB
A. A. Dastranj, A. Imani, H. R. Hassani
  
2008Progress In Electromagnetic Research-PIERC
F. Jolani, A. M. Dadgarpour, and H. R. Hassani
  
2008Progress In Electromagnetics Research -PIERL
Mirzapour, H.R. Hassani 
  
2008IET   Microwaves, Antennas & Propagation
M. Pirai and H. R. Hassani
  
2008Progress In Electromagnetics Research-PIERC
A. Danideh, R. Sadeghi-Fakhr and H. R. Hassani
  
2008Progress In Electromagnetics Research-PIERL
A. R. Monajati, H.R.Hassani and M. Naser-Moghadasi
  
2008IEICE Electronics Express
A. Alipour,  H. R. Hassani  &  Es’Haghi
  
2008IEEE Antennas and Propagation Magazine
A. Alipour, H. R. Hassani
  
2008IEEE Trans. A & P
M. Abbas-Pour and H. R. Hassani
  
2009IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters
S. Kazemi,  F. Keshmiri and H. R. Hassani
  
2009J. of Electromagn. Waves and Application
A. R. Mallahzadeh, S. Es’haghi, H. R. Hassani
  
2009​International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering
M. Mazinani and H. R.  Hassani
  
2009J. of Electromagn. Waves and Application
B. Rahmati and H. R. Hassani
  
2009​Progress In Electromagnetics Research C
R. Baydarkhani and H.R. Hassani
  
2009​Progress in Electromag. Research B
M. Mazinani and  H. R.  Hassani
  
2009​IEEE Antennas & Wireless Propagation Letter
M. Mazinani and H. R.  Hassani
  
2009​Progress In Electromagnetics Research, PIER97
R. Baydarkhani and H.R. Hassani
  
2009​IEICE Electronics Express
1 - 30بعدی
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
  
علیرضا مناجاتی11/11/1387حمید رضا حسنیدکتری
  
معصومه درویش29/02/1433حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
یوسف حاجیلو29/02/1433حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
علی عراقی24/02/1433غلام رضا داداش زادهحمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
علیرضا شهروزخواه24/02/1433حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
محمد برده گر هدش20/07/1432حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
زکیه اعظمی راد17/08/1432حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
مریم سادات داوودی شمسی  18/10/1432حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
مریم ناعم اصفهانی18/10/1432حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
حمید ارجمند قهستانی18/10/1432حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
رضا بایدر خانی04/07/1431حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
مجتبی پیرای03/10/1430حمید رضا حسنیعلیرضا ملاح زادهکارشناسی ارشد
  
بابک رحمتی06/03/1431حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
سیده مریم مزینانی03/10/1430حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
سبکیه اسحاقی گرجي23/02/1430علیرضا ملاح زادهحمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
امیر علی پور23/02/1430حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
مریم عباس پور19/09/1429حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
محمد رضا حسینی09/06/1429حمید رضا حسنیعلیرضا ملاح زادهکارشناسی ارشد
  
سمیه کاظمی09/02/1429حمید رضا حسنیغلام رضا داداش زادهکارشناسی ارشد
  
رامین دهدشت حیدری25/01/1429حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
بابک میرزاپور02/02/1428حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
  
محمد جهانبخت15/12/1426حمید رضا حسنیکارشناسی ارشد
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
حمید رضا حسنی13/05/1429مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه شاهد
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
H.R. Hassani and S.M. MazinaniIn-Tech on line pubisher2010
  
حمید رضا حسنیدانشگاه شاهد1377