پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
وحید حقیقت دوست
پروفایل
وحيد حقيقت دوست
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
کارشناسیمهندسی کامپیوتر (سخت افزار)تهران
  
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)تهران
  
دکترافناوری اطلاعات-شبکهتهران1390