پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی محمدرضا فلاح

:

پایان نامه ها: تعیین ماهیت، آثار و مشروعیت مرور رمان در زمینه برات، سفته و چک در حقوق ایران

عنوان پایان نامه

تعیین ماهیت، آثار و مشروعیت مرور رمان در زمینه برات، سفته و چک در حقوق ایران

نام دانشجو

حسین خزانی

اساتید راهنما

ستار زرکلام

اساتید داور

 

اساتید مشاور

محمد رضا فلاه

تاریخ دفاع

21/06/1433

مقطع

کارشناسی ارشد

چکیده

 

شناسه Iran Doc

 

پیوستها

ایجاد شده در 04/08/1434 12:34 ب.ظ توسط: fallah
ویرایش شده در 04/08/1434 12:34 ب.ظ توسط fallah