پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی محمدرضا فلاح

:

پایان نامه ها: تعیین ماهیت، آثار و مشروعیت مرور زمان در زمینه برات، سفته و چک در حقوق ایران

عنوان پایان نامه

تعیین ماهیت، آثار و مشروعیت مرور زمان در زمینه برات، سفته و چک در حقوق ایران

نام دانشجو

حسین خزائی

اساتید راهنما

ستار زرکلام

اساتید داور

 

اساتید مشاور

محمد رضا فلاح

تاریخ دفاع

07/07/1433

مقطع

کارشناسی ارشد

چکیده

 

شناسه Iran Doc

 

پیوستها

ایجاد شده در 09/08/1434 02:12 ب.ظ توسط: fallah
ویرایش شده در 09/08/1434 02:12 ب.ظ توسط fallah