پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
معرفی آموزش مداوم
 

 ویرایشگر محتوا

 معرفی آموزش مداوم


پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تحولات بنیادین در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی آغاز شد و تربیت و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد توجه قرار گرفت. در کنار تربیت متخصصان و کارشناسان، آموزش و بهسازی منابع انسانی شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی، دانشگاهی و تخصصی نیز به عنوان جمعیت فعال و مولد مورد توجه قرار گرفته است. این مهم در رابطه با فعالان و متخصیص حوزه بهداشت و درمان کشور در قالب آموزش‌های مداوم پزشکی در حال پیگیری است.

 آموزش مداوم پزشکی جریان تعالی‌بخش منابع انسانی متخصص و فعال در حوزه بهداشت و درمان  کشور است که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاستگذاری و نظارت می‌شود. امور مدیریتی آموزش‌های مداوم در اشکال مختلف آن بر عهده اداره کل اموزش مداوم جامعه پزشکی است. فلسفه و هدف آموزش های مداوم بروزرسانی دانش و مهارت های فعالان حوزه سلامت و همچنین ارائه و اشاعه تازه های علمی و مهارتی در رابطه با مشمولین آموزش مداوم است.

سازماندهی و پیشبرد امور مدیریتی و اجرای آموزش مداوم بر اساس قوانین و مقررات و همچنین دستورالعمل آموزش مداوم جامعه پزشکی، ابلاغی از طرف اداره کل آموزش مداوم است. با وجود کاستی ها و نارسائیهای احتمالی، آموزش مداوم برنامه ای اثربخش و ارزشمند در حوزه ارتقاء اثربخشی خدمات جامعه پزشکی است که همچنان باید برای بهبود کیفیت آن تلاش نمود. بدون شک این مهم با همکاری‌ها و مشارکت مشمولین آموزش مداوم می‌تواند در جهت اثربخشی و تعالی پیش برود.