پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
اعضای کمیته آموزش مداوم
 

 اعضای کمیته آموزش مداوم

 


اعضای کمیته :1- دکتر علیرضا بهراد
2- دکتر زهرا کیاسالاری
3- دکتر عبدالرضا نوروزی
4- دکتر رضا فروزانفر
5-دبیر آموزش مداوم
دو نفر متخصص حسب موضوع ، دبیرعلمی برنامه
-