پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه


به صفحه انتخاب واحد و سامانه جامع آموزش دانشگاه خوش آمدید 
  قابل توجه کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه:

لطفا جهت ورود به سامانه جامع آموزشي دانشگاه از آدرس https://eduportal.shahed.ac.ir و يا لینک زیر استفاده شود.


                                                                 behestan1.jpg