پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

:

اعضای کمیته آموزش مداوم

اعضای کمیته آموزش مداوم
اعضای کمیته آموزش مداوم  :
1 - دکتر علیرضا بهراد
2- دکتر عبدالرضا نوروزی
3 - دکتر رضا فروزانفر
4- دبیر آموزش مداوم
5- دو نفر متخصص ( با نوجه به برنامه مورد تقاضا)