پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

:

امتحانات دروس معارف اسلامی 982 :همه مواردجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست دروس معارف اسلامی برای برگزاری امتحانات نیمسال دوم 99-98 
  
ترتیب با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
  
  
  
  
  
  
  
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
  
51001272ارسلان ایلکا78https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510012721-Arsalan38@yahoo.comفرهنگ و تمدن اسلام و ایران - ارسلان ایلکا
دانش خانواده و جمعیت 
  
51001432غلامرضا معارفی116https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510014322-Marefi.shahed@gmail.comدانش خانواده و جمعیت-دکتر غلامرضا معارفی
دانش خانواده و جمعیت 
  
51001432داود پارسا77https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510014323-Parsa.d313@gmail.comدانش خانواده و جمعیت-دکتر داود پارسا
دانش خانواده و جمعیت 
  
51001432معصومه حیدری77https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510014324-heidari@shahed.ac.irدانش خانواده و جمعیت -دکتر معصومه حیدری
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  
51001262مهدی نادری61https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510012625-mahdinaderi35@gmail.comاندیشه سیاسی امام خمینی(ره)-دکتر مهدی نادری
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  
51001312سید حسن لطیفی رستمی114https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510013126-latifihasan1357@gmail.comتفسیر موضوعی...-دکتر لطیفی رستمی
تاریخ امامت
  
51001292محمد اکرمی39https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100129216-Mohammad.akrami55@yahoo.comتاریخ امامت-دکتر محمد اکرمی
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  
51001312مجید حیدری نیک134https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510013127-Majidheydarinik1960@gmail.comتفسیر موضوعی...-دکتر مجید حیدری نیک
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  
51001312داودپارسا81https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510013128-Parsa.d313@gmail.comتفسیر موضوعی...-دکتر داود پارسا
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  
51001312محمداکرمی123https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-510013129-Mohammad.akrami55@yahoo.comتفسیر موضوعی...-دکترمحمد اکرمی
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 
  
51001202موسی جوانشیر131https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100120210-m.javanshir88@yahoo.comحقوق اجتماعی سیاسی...-موسی جوانشیر
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 
  
51001202مظفرغلامی اشکوری280https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100120211-Eshkevari2020@yahoo.comحقوق اجتماعی سیاسی...-دکتر غلامی اشکوری
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 
  
51001202محمدجوادپاشایی38https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100120212-Pashaee.mohammad@gmail.comحقوق اجتماعی سیاسی...-دکتر پاشایی
تاریخ امامت
  
51001292محمدجواد فرقانی126https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100129213-Mohammadjavad.forghani7@gmail.comتاریخ امامت-دکترمحمد جواد فرقانی
تاریخ امامت
  
51001292فرزاد جهان بین132https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100129214-farzadjahanbein@gmail.comتاریخ امامت-دکترفرزاد جهان بین
تاریخ امامت
  
51001292سید محمد حسن لواسانی59https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-5100129215-Smhl72@yahoo.comتاریخ امامت-دکتر سیدمحمدحسن لواسانی

پیکربندی سایت از جدول داده ها پشتیبانی نمی کند لذا نمای استاندارد این لیست نشان داده می شود.