پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اداره کل بهداشت، درمان

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 3 سال پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  0 4 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  1236 13 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  1 3 سال پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  19 13 ماه قبل
فایل های سایر مراکز فایل های سایر مراکز    0 9 سال پیش
واحد بهداشت واحد بهداشت    0 9 سال پیش

  کتابخانه های تصاویر

SliderBehdasht SliderBehdasht    1 3 سال پیش
تصاویر مطالب و اخبار تصاویر مطالب و اخبار    29 6 سال پیش
تصاویر کارگاه تصاویر کارگاه    2 8 سال پیش

  لیست ها

آلودگی هوا آلودگی هوا    23 4 سال پیش
آموزش کمک های اولیه آموزش کمک های اولیه    3 4 سال پیش
اطلاع رسانی اطلاع رسانی    2 4 سال پیش
اطلاعیه ها و دستورالعمل های بهداشتی برای عموم اطلاعیه ها و دستورالعمل های بهداشتی برای عموم    15 12 ماه قبل
اطلاعیه های واحد بهداشت اطلاعیه های واحد بهداشت    8 15 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  0 4 سال پیش
ایمنی و بهداشت حرفه ای ایمنی و بهداشت حرفه ای    16 12 ماه قبل
بهداشت آب بهداشت آب    30 4 سال پیش
بهداشت استخر بهداشت استخر    7 2 سال پیش
بهداشت روان بهداشت روان    0 4 سال پیش
بهداشت محیط و اماکن عمومی بهداشت محیط و اماکن عمومی    21 5 ماه قبل
بهداشت مواد غذایی بهداشت مواد غذایی    18 2 سال پیش
بیمه حوادث بیمه حوادث    1 2 سال پیش
پاسخگویی به سؤلات طرح شده در سطح دانشگاه پاسخگویی به سؤلات طرح شده در سطح دانشگاه    5 4 سال پیش
پیام پیام  پیام های بهداشت روانی  0 9 سال پیش
پیوند خبرهای مرتبط با واحد بهداشت پیوند خبرهای مرتبط با واحد بهداشت    0 4 سال پیش
پیوندهای مفید پیوندهای مفید    20 2 سال پیش
پیوندهای مفید خبری و آموزشی پیوندهای مفید خبری و آموزشی    9 3 سال پیش
تست تست    0 9 سال پیش
تست1 تست1    1 4 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 4 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 4 سال پیش
خبرها و اطلاعيه ها خبرها و اطلاعيه ها    161 6 ماه قبل
سایر اطلاعیه ها و دستورالعمل ها سایر اطلاعیه ها و دستورالعمل ها    10 5 سال پیش
فایل های آموزشی فایل های آموزشی    75 5 ماه قبل
گزارش تصویری فعالیت ها گزارش تصویری فعالیت ها    39 17 ماه قبل
مجموعه صوتی، تصویری و گزیده متن برنامه های آموزش سلامت مجموعه صوتی، تصویری و گزیده متن برنامه های آموزش سلامت    80 5 ماه قبل
مجموعه های صوتی و تصویری با موضوع سلامت مجموعه های صوتی و تصویری با موضوع سلامت    7 4 سال پیش
مددکاری مددکاری  مددکاران اجتماعی آماده ارائه خدمات تخصصی به دانشجویان هستند  1 4 سال پیش
مراکز بهداشت و درمان دانشجویی مراکز بهداشت و درمان دانشجویی  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  13 4 سال پیش
مرکز مشاوره مرکز مشاوره    0 9 سال پیش
مطالب آموزشی واحد بهداشت مطالب آموزشی واحد بهداشت    47 11 ماه قبل
معرفی پیوندهای مفید در زمینه طب سنتی - اسلامی معرفی پیوندهای مفید در زمینه طب سنتی - اسلامی    4 12 ماه قبل
مقالات پژوهشی واحد بهداشت مقالات پژوهشی واحد بهداشت    5 2 سال پیش
منابع علمی بهداشت محیط منابع علمی بهداشت محیط    37 3 سال پیش
نشريه مشاوره و بهداشت نشريه مشاوره و بهداشت    35 16 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
کمیسیون پزشکی کمیسیون پزشکی    4 2 سال پیش

  تالار های گفتگو

تالار های گفتگو وجود ندارد.

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0