پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

مقالات پژوهشی واحد بهداشت: ارزیابی نگرش بازرسان بهداشت محیط در خصوص موانع و چالش های موجود در نظارت و کنترل مواد غذایی

عنوان

ارزیابی نگرش بازرسان بهداشت محیط در خصوص موانع و چالش های موجود در نظارت و کنترل مواد غذایی

متن

ارائه شده در همایش بهداشت و ایمنی غذا - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- سال 1383​

تاریخ انقضاء

 
وضعیت تاییدیه تایید شده
 

پیوستها

ایجاد شده در 1391/08/20 09:34 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.salahshoor
ویرایش شده در 1391/08/20 09:34 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.salahshoor