پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: اطلاعیه آخرین مهلت واکسیناسیون نوبت دوم

عنوان

اطلاعیه آخرین مهلت واکسیناسیون نوبت دوم

​بسمه تعالی
اطلاعیه واکسیناسیون نوبت دوم کارکنان، اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و نیروهای شرکتی
واکسیناسیون نوبت دوم در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 22 و 23 شهریور ماه از ساعت 9 صبح لغایت 13 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی انجام می شود.

در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون الزامی است.

زمان مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

تاریخ انتشار

09/08/2021

تصویر خبر