پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: برگزاری کارگـاه های آموزشـی ضمن خدمت با موضوع کووید-19

عنوان

برگزاری کارگـاه های آموزشـی ضمن خدمت با موضوع کووید-19

کارگـاه های آموزشـی با عنوان" ارتقاء سواد HSE  " ویژه آشنایی با ویروس کرونا (کووید-19)، به شرح ذیل به صورت مجازی برگزار می شود​.

در ضمن این کارگاه برای کارمندان جزء آموزش ضمن خدمت می باشد.

مراحل شرکت در دوره مجازی مذکور:

1- نصب برنامه ادوبی کانکت روی رایانه یا گوشی همراه (راهنمایی و اطلاعات بیشتر از طریق آدرس «سامانه آموزش مجازی​» )

2- ورود به لینک: http://vc1.viannacloud.ir/rz8ktm51z3u7​

3- درج نام و نام خانوادگی به صورت کامل

تاریخ انتشار

10/18/2020

تصویر خبر