پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اداره کل بهداشت، درمان

:

خبرها و اطلاعيه ها: اولین گام اجرای برنامه مدیریت پسماند در دانشگاه

عنوان

اولین گام اجرای برنامه مدیریت پسماند در دانشگاه

اداره بهداشت و درمان به منظور کاهش ضایعات نان در غذاخوری ها و خوابگاه های دانشجویی، پوسترهای مختلفی را در جهت فرهنگ سازی در این خصوص طراحی و با همکاری اداره تغذیه و اداره امور خوابگاه ها در این اماکن نصب کرده است.

گفتنی است طبق اعلام اداره بهداشت و درمان دانشگاه، این اقدام اولین گام در جهت اجرای برنامه های «مدیریت پسماند» در سطح دانشگاه است و امید آن می رود که با همکاری کلیه دانشگاهیان عزیز، نقش مؤثری در زمینه «پرهیز از اسراف»، «اصلاح الگوی مصرف» و «اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه و کشور عزیزمان داشته باشد.تاریخ انتشار

1/07/1398

تصویر خبر